Agrarisch transport in de Benelux

 
Herrijgers BVBA verzorgt met de bulkwagens uit zijn wagenpark het transport van alle veevoeders onder de FCA-regelgeving. Ons wagenpark is bovendien uitgerust met enkele Walking Floor-opleggers, zodat we ook andere losse producten zoals boomschors, potgrond en granen kunnen vervoeren. Daarnaast transporteren wij over lange afstanden van vaste en vloeibare mest naar verwerkingsinstallaties of naar regio's waar mest kan en mag gebruikt worden voor akkerbouw.

herrijgers vervoer mesttransportherrijgers vervoer walking floor


Een uitgebreid en divers eigen wagenpark maakt dat we op een snelle en flexibele manier aan praktisch alle transportwensen van onze klanten kunnen voldoen. Herrijgers BVBA is actief in de Benelux. Veevoeders worden vervoerd in België en Nederland, mesttransporten in Vlaanderen.

Herrijgers BVBA is FCA gecertificeerd.